Sameiermøtet 2015

Mandag 13.04.15 ble det avholdt sameiermøte på Trollvannsstua.

Det var møtt frem 27 sameiere, og i tillegg var det gitt 2 fullmakter.

Årsberetning og regnskap ble enstemmig godkjent. Likeledes ble styrets forslag om å installere avfuktingsanlegg i garasjen enstemmig godkjent.

Styrets forslag om endring av leveringsavtalen med Canal Digital ble drøftet. I forslaget til ny avtale ligger installering av siste modell av dekodere (som vil være Canal Digitals eiendom) for alle beboere. En del sameiere som har tilsvarende god dekoder allerede, ønsket å få undersøkt om avtalen kan være fleksibel på dette punktet. Styret vil ta kontakt med Canal Digital vedrørende dette, og etter avklaring på dette spørsmålet vil styret innkalle til et ekstra sameiermøte for endelig beslutning.

Styret mener at det fremlagte forslaget er fordelaktig for sameiet.

Torgeir Knutsen ble gjenvalgt som styremedlem for 2 år. Jorid Lundeberg og Knut-Erik Grorud ble gjenvalgt som varamedlemmer for 1 år. Ingunn Roald og Jørn Morten Hansen ble gjenvalgt som valgkomite.

Styreleder Thor Johnsrud og styremedlem Tron Høglund var ikke på valg.

Oslo, 15.04.15