Sameiermøte 2017

Sameiermøtet 2017 avholdes på Trollvannsstua 24. april 2017

Styret har fastsatt at årets sameiermøte avholdes mandag 24. april 2017, klokken 18.00, på Trollvannsstua.

Det kommer en skriftlig orientering i postkassen til alle beboere, der det opplyses at eventuelle forslag til sameiermøtet må være styret i hende innen 15. februar 2017.

Eventuelle forslag sende styreleder Thor Johnsrud, e-post thojohn6@online.no.

Det må gå klart fram at forslaget ønskes behandlet i sameiermøtet, og det må formuleres et konkret forslag til vedtak.

Styret ønsker alle beboere velkommen til sameiermøtet.

Oslo, 25.01.17
Styret