Reparasjon av muren ved nedre garasjeinngang

Takstmann fra If Skadeforsikring var her i dag, sammen med en representant fra Agro Anlegg (som bygde muren i 2008). Takstmannen vil sende inn sin skade- og prisvurdering til If, og etter at If har godkjent vurderingen, vil Agro Anlegg starte reparasjon av muren. Dette vil ventelig skje i løpet av to-tre uker.

Oslo, 31.07.15

Styret

Påkjørsel ved nedre garasjeinngang

Onsdag 08.07 ved 12-tiden smalt det kraftig i Grefsenkollveien. En ung dame kjørte av veien og rett inn i den nederste støttemuren ved inngangen til garasjekjelleren. Sammenstøtet var så kraftig at bilen (en Peugeot 308 stasjonsvogn) ble kastet tilbake midt i veibanen, og flere av granittblokkene ble kastet omkring. Den unge damen kom fra sammenstøtet uten fysiske skader.

Nødetatene kom raskt til stedet (politi, tre brannbiler, ambulanse og innsatsbil), og etterhvert også en kranbil fra Viking. Stedet ble ryddet, den vrakede bilen ble fjernet, og ulykkesstedet ble dekket med flammedempende pulver, på grunn av ganske sterk bensinlekkasje.

Eieren av bilen (den unge damens far) har bilforsikringen i If Skadeforsikring. Styret har vært i kontakt med If, og vi vil få beskjed om hvordan If ønsker å gå fram når det gjelder å få reparert støttemuren.

Oslo, 09.07.15