Endret: 7 mai 2018     Opprettet: 29 mar 2017

Rensing av sameiets ventilasjonssystem

I juni skal ventilasjonssystemet i hele sameiet renses. Dette betyr at firmaet som skal gjøre jobben må ha tilgang til alle leiligheter.

Blokka vår er nå 10 år gammel, og styret har i vinter fått sjekket tilstanden i ventilasjonssystemet i bygget. Det er konstatert at det er behov for å rense systemet.

Styret har innhentet tilbud fra to aktører i markedet. Resultatet er at det er inngått avtale med firmaet Power Clean Ventilasjon AS om rensing av hovedkanaler og kanaler fra bad/kjøkken i den enkelte leilighet til hovedkanaler. Viftehus og vifter inngår også i avtalen, likeledes rensing av garasjeviftene.

Rensingen vil bli utført i tidsrommet mandag 19.06.17 - torsdag 22.06.17.

I løpet av dette tidsrommet må firmaet ha tilgang til alle leiligheter i bygget.

Det vil komme detaljert informasjon om gjennomføringen av arbeidet nærmere den aktuelle tidsperioden, men styret ber allerede nå beboerne merke seg tidsrommet som arbeidet skal utføres i.

Hvis man ikke selv er til stede i det aktuelle tidsrommet (for eksempel på grunn av reise/ferie), vil det bli funnet praktiske løsninger for overlevering av nøkkel (nabo/styret/firmaet).

Oslo, 29.03.17
Styret