Endret: 26 des 2018     Opprettet: 9 okt 2017

Redusert antall søppelbeholdere - sparte penger for sameiet

De fleste i sameiet er flinke til å kildesortere, og det er etter hvert blitt mindre grovavfall i beholderne (slik det skal være). Dette betyr at behovet for beholdere er blitt mindre, og styret har redusert antallet, først med 4 beholdere, og deretter med ytterligere 2.

Dette har ført til en reduksjon å renovasjonsavgift på årsbasis på ca. NOK 100.000.

Styret minner om at beboere som ikke har bil kan ta kontakt med styret for å få kjørt bort avfall til Engebråten (minigjenbruksstasjon).

Det er også mulig å be vaktmester Jon Rundgren (telefon 915 40 624) om hjelp til å få kjørt bort gjenstander som ikke skal kastes i beholderne, mot normal timebetaling.

Oslo, 09.10.17
Styret