Rapporten fra Norconsult etter inspeksjon av fjellveggen

Rapporten fra Norconsult etter inspeksjonen av fjellveggen bak blokka er mottatt.

Hovedkonklusjonen er at stabiliteten i fjellveggen vurderes som god. Det er behov for å tømme enkelte nett for oppsamlet stein, og hull som er oppstått i noen nett skal repareres. Vegetasjon som er grodd fram i fjellveggen bør fjernes. I et enkelt område rett bak blokka, over plattingen i 5. etasje, blir det anbefalt å montere et såkalt fjellbånd, for å forsterke et potensielt ustabilt parti i veggen.

Styret vil iverksette de anbefalte tiltak i løpet av noen uker.

Oslo, 14.06.15

Styret

Norconsult sjekker tilstanden på fjellveggen bak blokka

I dag (20.05) starter Norconsult arbeidet med å sjekke tilstanden på fjellveggen bak/ved blokka, og kvaliteten på sikringstiltakene.

Det er fem år siden siste kontroll, som også ble gjennomført av Norconsult. I henhold til deres rapport for fem år siden ble det gjennomført en del tiltak (fjerning av vegetasjon, opprensking i sikringsnett, reparasjon av sikringsnett). De anbefalte også å gjennomføre en tilsvarende kontroll om fem år, hvilket nå blir gjort.

Norconsult vil levere en rapport etter befaringen, og styret vil iverksette de tiltakene som blir anbefalt. Dette vil det bli lagt ut informasjon om på hjemmesiden når rapporten er ferdig.

Oslo, 20.05.15

Styret