Problemer med sameiets callinganlegg

Elektrikeren fra "Lys og Varme" feiltestet videre i dag. Det ble til slutt avdekket at den akutte feilen stammet fra mottaksapparatet i én leilighet i 8. etasje. Dette apparatet var defekt ("hadde fått juling"). Apparatet ble skiftet, og problemene som var oppstått på sløyfen 5. etasje - 8. etasje i løpet av de siste dagene er borte. Situasjonen er da tilbake til slik det er beskrevet etter spørreundersøkelsen i januar (se nedenfor, eventuelt i referatet fra styremøtet 25.01.16, som du finner under fanen "referater fra styremøter" under "Praktisk informasjon").

Styret vil derfor fortsette med å orientere seg i markedet om aktuelle calling/portsystemer, inklusive priser, slik at vi er forberedt på et eventuelt skifte på et senere tidspunkt.

Oslo, 17.02.16

Styret

"Lys og Varme" var her mandag, og gjorde en del tester. Det ble konstatert at det ikke er noe feil ved strømtilførselen. Det er tre "bokser" i 1. etasje som styrer anlegget i et antall etasjer: 1-4, 5-8, 9-10. Det synes som om 1-4 etasje fungerer bra, men problemet er størst i 5-8 etasje. Etter en del tester her ser det ut til at det er en feil i 8. etasje, som påvirker resten av sløyfene i disse etasjen. Det er dog også konstatert problemer i 9-10 etasje.

Elektrikeren kommer tilbake i morgen 17.02, og går videre med feilsøkingen.

Oslo, 16.02.16

Styret

Styret gjennomførte i januar en spørreundersøkelse vedrørende beboernes erfaring med kvaliteten på callinganlegget i blokka. Selv om en god del beboere opplever ulike grader av problemer med anlegget, viste svarene at for et stort flertall så fungerte anlegget i rimelig grad.

Imidlertid har det i de siste dagene åpenbart oppstått et mer omfattende problem, da mange nå har meldt til styret at anlegget for dem plutselig ikke fungerer i det hele tatt (ingen lyd, får ikke åpnet døren).

Vi vet ikke årsaken til denne utviklingen, men har tilkalt "Lys og Varme" for en første rask kontroll av om det har oppstått ledningsbrudd eller lignende. De kommer mandag 15.02.16.

Vi skal legge ut mer informasjon så fort vi har noe. Styret vil også forsere arbeidet med å se på alternative løsninger, da vi ser at det kan bli nødvendig å skifte ut callinganlegget.

Oslo, 12.02.16