Endret: 26 des 2018     Opprettet: 18 okt 2017

Positiv respons på besøk fra Renovasjonsetaten

En del beboere var ikke kommet hjem da Renovasjonsetaten var på besøk i sameiet tirsdag ettermiddag 24.10. Men de som var hjemme tok godt i mot representantene. Representantene fra Renovasjonsetaten melder tilbake om stor vilje og engasjement i sameiet når det gjelder kildesortering.

Som tidligere informert har styret observert at det er stor bedring når det gjelder kildesortering. Og det har også økonomiske konsekvenser for sameiet, da vi har kunnet redusere antall beholdere betydelig!

Takk for fin mottagelse av representantene for Renovasjonsetaten, og takk for at dere kildesorterer.

Oslo, 24.10.17
Vennlig hilsen
Styret

 

Besøk fra Renovasjonsetaten

Ringer på hos alle beboere tirsdag 24.10 om ettermiddagen

Som et ledd i arbeidet med å bedre kildesorteringen i Oslo reiser Renovasjonsetaten rundt til borettslag og samier, og snakker med den enkelte beboer om kildesortering.

De har bedt om å få komme til vårt sameie, og styret har gitt tillatelse til dette.

Representanter fra Renovasjonsetaten vil derfor komme til oss

         tirsdag 24.10.17, fra 16.00 til 20.00.

De vil ringe på hos den enkelte beboer, og ha korte samtaler om kildesortering.

Styret ber alle ta vel i mot Renovasjonsetaten.

Oslo, 18.10.17
Styret