Økning i fellesutgiftene fra 01.01.17

Styret har besluttet å øke fellesutgiftene (inkl. garasje) med 3 prosent fra 01.01.17.

For å holde tritt med generell kostnadsøkning har styret besluttet at fellesutgiftene skal økes med 3 prosent fra 01.01.17. Dette gjelder også andelen som gjelder garasje. Canal Digtal har bebudet en noe større kostnadsøkning for 2017, og kostnaden for TV/internett er derfor økt med ca. 5 prosent. Total belastning for fellesutgifter slik det fremkommer i den månedlige belastningen vil derfor øke med noe over 3 prosent fra 01.01.17.

Oslo, desember 2017

Styret