Endret: 26 des 2018     Opprettet: 5 jun 2018

Kode til lås på beholder for farlig avfall

Vi har nå fått én beholder for småelektrisk og én beholder for farlig avfall, plassert på yttersiden av søppelrommet.

Beholderen for farlig avfall er lukket med en kodelås. Koden til låsen er 7051. For å åpne låsen, må koden stilles inn og så må man klemme låsebøyla inn i låsehuset.

Beholderne blir samlet inn neste tirsdag (12.06).

Oslo, 05.06.18
Styret