Endret: 26 des 2018     Opprettet: 27 sep 2017

Kildesortering i sameiet - besøk fra Renovasjonsetaten

Vi har et forbedringspotensiale

Renovasjonsetaten har vært på besøk i sameiet, for å se på kvaliteten av kildesorteringen.

Mange i sameiet er flinke, og vi mener å observere at søppelmengden, og særlig søppel som ikke skal i beholderne, er noe redusert de siste par årene. Men Renovasjonsetatens konklusjon er likevel at vi kan og bør bli bedre.

Et notat fra styret, vedlagt rapporten fra Renovasjonsetaten, er lagt ut i alle postkasser i sameiet. Notat og rapport kan leses her og her.

Styret oppfordrer alle til god kildesortering. Dette betyr at kun grønne poser med matavfall, blå poser med plastavfall og hvite poser (vrengte handleposer) med restavfall skal legges i avfallsbeholderne. Store enheter, løst avfall, papir/papp, flasker/metall og farlig avfall skal ikke kastes i beholderne.

Renovasjonsetaten vil komme på et nytt besøk om en tid.

Takk for at du kildesorterer!

Oslo, 27.09.17

Vennlig hilsen
Styret