Installasjon av infrastruktur for ladestasjoner i garasjen er ferdig

Fredag 18.03.16 var elektrikerne fra Gnisten ferdige med installasjon av infrastrukturen for å få ladestasjoner i garasjen. Det er montert kabelbroer, etablert en fordelingstavle med 25 separate sikringer og jordfeilsbrytere, og strukket en hovedkabel fra hovedtavlen i K2 og opp til fordelingstavlen i K1.

Den første ladestasjonen er også montert. Det har meldt seg ytterligere én beboer som vil ha ladestasjon nå. Denne blir montert over påske.

Oslo, 19.03.16

Styret

Installasjonen av infrastruktur for ladestasjoner i garasjen er i gang

Installasjonen av nødvendig infrastruktur for å få ladestasjoner i garasjen for el-biler og ladbare hybrider er godt i gang.

Elektrikerne har arbeidet i helgen (de beklager at det ble litt støy da de boret seg gjennom gulvet ned til K2), og de fortsetter onsdag 16.03. Det er montert fordelingstavle i K1, og det er montert kabelbroer i nødvendige lengder i garasjen. Det er også trukket hovedkabel mellom tavlen i K2 og fordelingstavlen i K1.

Effektbryter på hovedtavlen monteres førstkommende torsdag (17.03). Da må strømmen tas en liten stund. Dette blir mellom 09.00 og 10.00, torsdag 17.03.16.

Hvis flere ønsker å få etablert ladestasjon i denne omgang, må vedkommende melde seg til Thor Johnsrud (908 74 841) snarest.

Oslo, 13.03.16

Styret

Installasjon av infrastruktur for ladestasjoner i garasjen starter 10.03.16

Det har vært litt forsinkelse med produksjon av den nye tavlen som skal betjene ladastasjonene, men nå starter installasjonen.

Torsdag 10.03.16 starter "Gnisten" installasjon av den nye tavlen (ved siden av hovedtavlen i K2), og deretter blir stigerør/ledninger opp til vår garasjekjeller strukket, og en fordelingstavle blir etablert her. Deretter blir ledninger strukket og selve ladestasjonene etablert, for de som har meldt seg på i denne runden.

Styret regner med at all installasjon er ferdig i løpet av mars måned.

Oslo, 02.03.16

Styret