Endret: 7 mai 2018     Opprettet: 26 mar 2017

I mai vil vi få beholdere for innsamling av farlig avfall og småelektrisk utplassert i søppelrommet vårt

Vær allerede nå forberedt på dette, slik at du kan samle opp og kaste slikt avfall på en enkel måte når beholderene kommer i mai

Renovasjonsetaten tilbyr å sette ut oppsamlingsbeholdere for farlig avfall og småelektrisk i perioder i sameier og borettslag. Styret har avtalt at vi får to beholdere for farlig avfall og to beholdere for småelektrisk satt ut i søppelrommet vårt i mai.

Dette vil gjøre det enkelt å kvitte seg med avfall som ikke skal kastes i restavfallsposer, som farlig avfall og elektriske apparater.

Som farlig avfall er definert: rengjøringsmidler, maling, lakk og lim, spraybokser og gass, lysstoffrør/sparepærer, løsemidler, bilprodukter og plantevernmidler.

Småelektrisk er alle mindre apparater som går på batteri eller strøm fra nettet (radioer, hårfønere, barbermaskiner, telefoner, husholdningsapparater osv.)

Oppsamlingsbeholderne blir satt ut mandag 22. mai 2017, og blir hentet 29. mai 2017.

Beboerne oppfordres til å samle opp denne typen avfall og kaste det i de beholderne som blir satt ut 22. mai.

Styret