Endret: 26 des 2018     Opprettet: 2 mai 2018

Et par reparasjoner

Overbygning i 7. etasje er reparert, trappa blir reparert.

På grunn av tyngden av mye våt snø, ble noen plater på overbygningen over balkongen ytterst i 7. etasje vridd ut av stilling litt tidligere i vinter. Platene ble lagt på plass igjen i dag (02.05.18), og festene ble forsterket. Jobben ble gjort av Høyden AS, spesialister på arbeid der sikring er meget viktig.

En skiferhelle nederst i trappa opp til hovedinngangen løsnet i vinter. Denne vil bli lagt på plass og festet grundig når det blir noe varmere i været, antagelig i neste uke. Jobben vil bli gjort av en lokal murmester.

Oslo, 02.05.18
Styret