Et par påminnelser - ta hensyn til dine naboer

Styret får fra tid til annen henvendelser fra beboere om sjenerende røyking i deres næromgivelser. De fleste slike saker blir løst ved at beboere snakker med hverandre og tilpasser seg hverandre.

Vi minner likevel om at alle må passe på å ta hensyn til nærmeste naboer når det røykes på balkonger. Røyking på balkonger mellom 22.00 og 08.00 er ikke tillatt. Det må heller ikke røykes i innvendige ganger eller heiser.

Vi minner også om at det skal være rimelig ro i blokka sent på kvelden og om natten. Dette betyr at bruk av vaskemaskin o.l. bør unngås sent på kvelden.

31.03.14

Styret