Ekstraordinært sameiermøte 12.10.15 besluttet å legge til rette for ladestasjoner i garasjen

Det var møtt frem 27 beboere, samt avgitt 4 fullmakter (i alt 31 stemmeberettigede) i det ekstrardinære sameiermøtet 12.10.15.

Styreleder ledet møtet. Etter en orientering og spørsmålsrunde, ble det holdt avstemming om saken. 27 beboere stemte for styrets forslag om å legge til rette for ladestasjoner for el-bil og ladbar hybrid i garasjen. 4 sameiere stemte mot.

Protokollen fra sameiermøtet (som også vil bli lagt i alle beboeres postkasse) finner du her.

Oslo, 13.10 15

Styret

Ekstraordinært sameiermøte 12.10.15 vedrørende ladestasjoner i garasjen

Styret har i dag lagt innkalling til ekstraordinært sameiermøte i alle beboeres postkasser.

Sameierne har tidligere bedt styret om å utrede og legge til rette for mulighet for lading av el-biler og ladbare hybrider i garasjekjelleren.

Styret kommer med dette med et konkret forslag til sameierne om hvordan dette kan gjøres, og med oversikt over sannsynlige kostnader samt metode for avregning av driftskostnader og investeringskostnader.

Innkallingen og utredningen finner du her .

Oslo, 02.10.15

Styret