Ekatraordinært sameiermøte 17.06.15 - enstemmig vedtak om å inngå ny avtale med Canal Digital

Det ekstraordinære sameiermøtet 17.06.15 besluttet enstemmig å inngå en ny avtale om leveranse av TV-signaler og bredbånd med Canal Digital. 21 fremmmøtte beboere samt 13 fullmakter stemte alle JA til ny avtale.

Ny kontrakt er underskrevet, og firmaet Relacom vil ganske snart gå igang med arbeidet med å installere dekodere i den enkelte boenhet.

Relacom vil ta kontakt med den enkelte beboer for å avtale tid for installasjon.

Oslo, 18.06.15

Ekstraordinært samerermøte 17.06.15 - forslag om ny avtale med Canal Digital

Til et ordinære sameiermøtet 13.04.15 hadde styret foreslått å inngå en ny avtale med Canal Digital om leveranse av TV-signaler og internett. Den nye avtalen innebar at Canal Digital installerer (og eier) førsteklasses dekodere i alle leiligheter, og at bredbånd med 5mb p.s inngår i leveransen til alle, betalt gjennom felleskostnadene. Ytterligere bredbåndskapasitet kan avtales og betales individuelt.

Enkelte beboere har allerede tilsvarende dekoder, og styret ble derfor bedt om å undersøke muligheten for individuell tilpasning når det gjelder dekoder. Dette er nå gjort, og det foreligger ikke noen slik mulighet.

Styret innkaller derfor til ekstraordinært sameiermøte 17.06.15 klokken 18.30, på plattingen i 5. etasje., for å avgjøre om sameiet skal inngå ny avtale.

Innkalling med saksfremstilling og argumentasjon ble lagt i alle beboeres postkasser fredag 12.06.15.

Styret oppfordrer alle beboere til å møte fram og stemme for avtalen. Avtalen er, som det fremgår av sakspapiret, fordelaktig for alle, også dem som allerede har angjeldende dekoder.

Oslo, 13.06.15