Endret: 26 des 2018     Opprettet: 5 nov 2017

De generelle felleskostnadene holdes uendret for 2018

Men en prisøkning på Canal Digital

I siste styremøte behandlet styret sameiets budsjett for 2018.

På basis av sameiets økonomi og relativt store innsparinger (søppelavgift, forsikringspremie) i 2018, besluttet styret å holde de generelle felleskostnadene uendret i 2018.

En prisøkning fra Canal Digital gjør at samlede felleskostnader øker med om lag 1,3 prosent fra 01.01.18.

Oslo, 06.11.17
Styret