Brannalarmsystemet i sameiet ble kontrollert 18. februar

Autronica gikk gjennom hele brannvarslingssystemet i sameiet torsdag 18. februar. Hele systemet ble eletronisk testet, en del defekte nødlys ble skiftet og varslingsalarmene og branndører ble kontrollert.

Alt er nå i orden.

Oslo, 18.02.16

Styret