Anonym rabling på oppslag

Styret observerer at noen "rabler" anonyme kommentarer på oppslag fra styret.

Vi vil gjerne ha kommentarer og synspunkter fra beboene på saker som er under arbeid.

Vi ber om at kommentarer underskrives, og sendes på e-post.

Anonyme rablerier er en håpløs kommunikasjonsform.

Oslo, 04.02.15

Styret