Ny hjemmeside

Ny hjemmesideløsning ble satt i drift fra 17.10.16

Da den nye løsningen for hjemmesiden vår ble satt i drift av OBOS 17.10, viste seg en del  overgangsproblemer, slik at tidligere informasjon ikke var tilgjengelig slik den var i den gamle løsningen.

Etter et møte hos OBOS ble det klart at en del ikke fungerte slik det var forutsatt, men disse problemene ble løst i inneværende uke, og tidligere informasjon kan nå finnes igjen også i den nye løsningen.

Det er imidlertid ikke lenger plass til en meny på venstre side, slik vi hadde i den gamle løsningen. Denne menyen viste en mengde informasjon som en beboer vil ha nytte av.

Slik praktisk permanent informasjon er nå i stedet samlet under menypunktet "Praktisk informasjon" på menylinjen som ligger øverst. Du kan også komme inn på en oversikt ved å klikke på "Meny" til høyre.

For øvrig vil redaktøren for hjemmesiden benytte tiden fremover til å utforske muligheter i den nye løsningen, slik at både nyheter og permanent informasjon kan presenteres på best mulig måte for beboerne, og slik leve opp til våre ambisjoner med hjemmesiden.

NB: Punktet "Logg inn" gjelder bare dem som administrerer hjemmesiden.

Oslo, 22.10.16
Styret