3 jan 2019

Når juletreet skal ut av blokka

Etter at juletreet har gledet oss i mange dager, kommer det en tid da det "høstes", og treet skal ut av blokka.

For å unngå at vi får heiser og trappeoppganger fulle av barnåler ber styret om at beboerne deler opp treet sitt, og legger det i en søppelsekk, før det tas ut av leiligheten.

Sekken fraktes til f. eks. Grefsen miljøstasjon (Engebråten). Den skal selvsagt ikke i restavfallsbeholderne i søppelrommet.

På forhånd takk for samarbeidet!

Oslo, 03.01.19
Styret