Styremedlemmens ansvarsområder:

Pr. 23.04.2018

Styreleder: Ingunn Roald 
ingunn.roald@online.no 
91603812
Uteområde, HMS, hjemmeside, garasje, el-forsyning, heis, vaktmester

Styremedlem: Tron Høglund
tron.hoglund@gmail.com
41555547
Fjellsikring, brannvern, ventilasjon, vann/avløp

Styremedlem: Torgeir Knutsen
torgeir.knutsen.grefsentoppen@gmail.com
91191107
Lås/nøkler, postkasseskilt, beboerliste, kabel-TV

Styremedlem: Knut-Erik Grorud
knut-erik@grorud.no
9035203
Parkering, oppslagstavlene

Styremedlem: Inger Lise Henriksen 
inliseh@online.no
90282206
Plattingen 5. etasje, økonomi

Vara: Mariann Tveitbråten
evmatv@online.no
97609033
Plattingen 5. etasje