Høy fart i Grefsenkollveien

Bymiljøetaten vil måle fart, og eventuelt sette inn fartsdempende tiltak

Mange i vårt sameie har reagert over den høye farten mange bilister holder i Grefsenkollveien.

Sammen med de andre sameiene i området har styret vært i kontakt med Bymiljøetaten for å få dokumentert farten, med tanke på å få etablert fartsdempende tiltak i veien.

Det viser seg at Bymiljøetaten arbeider med trafikkforholdene i vår bydel, og som en del av dette vil de måle farten i Grefsenkollveien i vinter, med tanke på å etablere fartsdempende tiltak (f.eks. fartsdumper).

Styret vil følge opp prosessen.

Oslo, 17.11.16

Styret