Endret: 9 feb 2019     Opprettet: 6 jan 2019

Fremdeles varierende vanntrykk særlig i 10. etasje

Fra 10. etasje er det rapportert om dårlig vanntrykk om morgenen, når det er stort forbruk av vann. Vi har bestilt service/ettersyn på trykkøkingspumpene, i håp om at dette skal normalisere vanntrykket også for 10. etasje. Servicen blir gjennomført i uke 7.

Oslo, 09.02.19
Styret

 

Vanntrykket burde nå være i orden igjen

Filteret på vanninntaket og de to vannmålerne ble sjekket av rørlegger i dag. Det viste seg at det var mye skitt og små stener i den ene vannmåleren. Dette ble fjernet, og forhåpentligvis er problemet med vanntrykket nå løst.

Oslo, 24.01.19
Styret

 

Vannen er avstengt

Rørleggeren sjekker nå (12.30) filteret på vanninntaket, og vannet blir dermed avstengt en forhåpentligvis ganske kort tid.

Oslo, 24.01.19
Styret

 

Ustabilt trykk på vannet

Det har noen dager vært noe ustabilt trykk på vannet, kanskje særlig merkbart i de øverste etasjene.

Årsaken kan være at det filteret (som skal være selvrensende) som er montert ved vanninntaket i blokka kan være delvis tilstoppet på grunn av humus i vannet, etter bruddet på offentlig vannledning lørdag 05.01.19.

Det er bestilt rørlegger for å sjekke filteret.

Oslo, 22.01.19
Styret

 

Brudd i offentlig vannledning førte til at vannet ble borte i sameiet

Lørdag 05.01.19 klokken 17.00 forsvant vannet i blokka. Det viste seg ganske raskt at dette gjaldt hele Grefsen-området.

Det kom etter en tid SMS-melding til områdets beboere fra Vann- og Avløpsetaten om at vannet når det kom tilbake måtte kokes til drikking. Grunnen til dette er at når det en tid ikke har vært vann i rørene, kan det bli innsug når det kommer tilbake, og dette kan trekke bakterier inn i vannet. Dette forsvinner etter en tid.

Det har vært litt varierende trykk på vannet i dag søndag, men det virker nå som om trykket har normalisert seg.

Vann- og Avløpsetaten har nå (kl. 14.30) meldt at vannet igjen er trygt å drikke.

Oslo, 06.01.19
Styret