Fremdeles problemer med tømming av søppel

Til tross for gjentatte klager er fremdeles husholdningsavfallet ikke hentet

Husholdningsavfallet skulle vært hentet tirsdag 08.11.16. I dag er det fredag 18.11, og søppelet er fremdeles ikke hentet. Vi har senest i dag meldt inn en muntlig klage til Renovasjonsetaten, etter to skriftlige klager tidligere i uken (uten resultat).

Som beboerne vil se har vi måttet ta i bruk papirbeholdere for å ha plass til husholdningsavfallet.

Ikke legg poser i fulle kasser, slik at lokket blir stående åpent. Dette vil føre til uønsket lukt.

Alle beboere oppfordres sterkt til overhodet ikke å kaste andre ting en husholdningsavfall (og papir) i søppelrommet. Alt annet avfall må fraktes til Engebråten!

Oslo, 18.11.16

Styret