21 feb 2020

Et tre har veltet oppe på klippen like over parkeringsplassen

Kraftig vind har ført til at treet har veltet for noen dager siden. Vi har gitt beskjed til Oslo kommune som har ansvaret for dette. 

Gi beskjed til dine venner om faren for evt. skade på biler som parkeres der. 

Mvh Styret