Et skrekkens eksempel

Flere liter maling og annet farlig avfall, en printer, en dekoder, flere telefoner og mange meter ledning kastet i husholdningsavfallet

På grunn av manglende henting av søppel i forrige uke, var det nødvendig å omrokere en del mellom kasser, for å utnytte plassen best mulig.

Det ble da oppdaget to store pappkartonger i husholdningsavfallet, og ved nærmere ettersyn viste seg at inneholdet overhodet ikke hadde noe der å gjøre.

Det er tydelig at angjeldende beboer har hatt en stor opprydding i sine tekniske installasjoner, og det overflødige er bare dumpet i husholdningsavfallet. Likeledes var det flere liter maling og en god del annet såkalt farlig avfall, samt deler av en sykkel, blant innholdet.

Angjeldende beboer har liten grunn til å være stolt av sin måte å løse avfallsproblemet sitt på!

Alt er kjørt til Engebråten og sortert slik det skal.

Oslo, 31.10
Styret