Endret: 7 jan 2019     Opprettet: 22 mar 2018

Endrede vedtekter legges frem for årsmøtet til godkjennelse

Endringer nødvendig som følge av endret Lov om eierseksjoner

I årmøtet 23.04.18 i Grefsen og Disen Velhus, Kjelsåsveien 18, legger styret fram forslag om endrede vedtekter.

Det er ikke endringer i vedtektene som i praksis påvirker verken beboere eller den daglige driften av sameiet, men styret mener det er hensiktsmessig å gjøre de redaksjonelle endringene med en gang.

Av endringer kan nevnes rett til å etablere ladestasjon på egen garasjeplass. Dette har vært mulig i vårt sameie i flere år allerede. Den nye loven spesifiserer i større grad både beboeres og sameiets ansvar for vedlikehold av henholdsvis egen leilighet og fellesarealer. Dette er ingen endring i praksis. Det er også en del rent redaksjonelle endringer (sameiermøte er for eksempel omdøpt til årsmøte).

I og med at det ikke er noen materielle endringer i vedtektene, har styret besluttet å ikke sende ut vedtektene i sin helhet som en del av årsmøtepapirene.

Men beboere som er interessert i å få vedtektene i sin helhet på papir, kan bare sende en e-post eller tekstmelding til styrets leder Thor Johnsrud (thojohn6@online.no/90874841), så vil vedtektene bli lagt i vedkommendes postkasse.

De nye vedtektene finnes også i denne lenken endrede vedtekter.

De tidligere vedtektene finnes på hjemmesiden under "Om oss/Nøkkelopplysninger og dokumenter".

Oslo, 23.03.18
Styret