Endret: 7 mai 2018     Opprettet: 27 aug 2017

Døren ut fra søppelrommet blir skiftet ut

Betydelige rustskader

Døren ut fra søppelrommet har i løpet av ti år fått betydelige rustskader, på et par punkter er døren faktisk gjennomrustet.

I kommende uke (uke 35) vil Oslo Brannsikring komme for å skifte ut døren med en ny.

De vil samtidig legge inn foring i syv branndører, for å forhindre gjennomsiving av røyk ved eventuell brann.

Oslo, 27.08.16
Styret