Endret: 21 feb 2020     Opprettet: 4 des 2018

Digital kommunikasjon i sameiet

OBOS og vi vil redusere papirbruk

Mange ønsker å motta informasjon digitalt. OBOS ønsker som forvalter/forretningsfører for sameiet å legge til rette for dette. 

OBOS vil på vegne av sameiet sende en SMS til hver enkelt boligeier, hvor de ber om samtykke til digital kommunikasjon. Dersom du samtykker, vil blant annet årsrapport, ligningsoppgave, brev og fakturaer kunne bli sendt pr e-post, samt viktige varslinger på SMS.

Styret ønsker å bidra til at den enkelte får informasjon på en enklest mulig måte. På denne måten kan vi både få tilfredsstilt den enkeltes behov for effektiv kommunikasjon og redusere bruk av papir.

Vi oppfordrer derfor alle våre boligeiere til å gi samtykke til digital kommunikasjon.

Styret