17 apr 2020

Digital gjennomføring av årsmøte i 2020

For å redusere risiko for smitte av koronavirus vil det ordinære årsmøte bli avholdt digitalt.

I den ekstraordinære situasjonen Norge og verden for øvrig er i, mener styret og OBOS at dette er en god løsning for å få gjennomført årsmøtet denne våren.

Vi vil begrense behandling til de lovpålagte saker; godkjenning av årsregnskap og årsrapport, valg av tillitsvalgte og eventuelt honorar til tillitsvalgte. De øvrige sakene vil bli tatt opp på et ekstraordinært møte senere eller på neste ordinære årsmøtet.

Dersom du ikke har samtykket til digital kommunikasjon vil du motta innkallingen på papir.

Årsmøtet gjennomføres slik

  • Møtet åpnes digitalt 29. april 2020
  • Møtet er åpent for avstemming i 8 dager, siste dato for avstemming er 7. mai 2020


Hvordan deltar du?

Digital deltakelse

  • Gå inn på Vibbo.no for å delta. Dersom vi har registrert ditt mobiltelefonnummer, vil du motta en SMS med lenke til møtet.
  • Trykk på lenken og delta i møtet. Der finner du årsrapporten og eventuelle andre vedlegg.
  • Du kan se gjennom sakene som skal behandles, komme med spørsmål og avgi din stemme.
  • Vi anbefaler Google Chrome som nettleser for brukere av Vibbo.no


Analog deltagelse

  • Kan du ikke delta på det digitale årsmøtet, anbefaler vi at du leverer stemmeseddel til styret innen årsmøtet avsluttes.

Ta kontakt med oss i styret om du trenger mer informasjon eller hjelp!

God helg :)