Endret: 11 feb 2018     Opprettet: 15 mai 2017

Bymiljøetaten foreslår fartsdempende tiltak i Grefsenkollveien

Forslagene til tiltak i hele bydel Nordre Aker er ute til høring

Styret informerte i november i fjor om at vårt sameie, sammen med de andre sameiene/borettslagene i området, hadde rettet en henvendelse til Bymiljøetaten om altfor høy fart i Grefsenkollveien. Vi fikk svar fra etaten, der det ble oppgitt at de ville gjøre fartsmålinger i Grefsenkollveien i løpet av vinteren.

Det viser seg at etaten siden 2013 har arbeidet med trafikkmessige tiltak i bydel Nordre Aker. De har nå i et omfattende notat foreslått en rekke tiltak i hele bydelen. Forslagene er nå sendt på høring til ulike instanser, inkludert bydelsadministrasjonen.

I vår del av Grefsenkollveien er det foreslått to "bussvennlige" fartsdempere, én på flaten utenfor Grefsenlyst Borettslag, og én på toppen rett ovenfor utkjøringen fra parkeringsplassen vår.

Selv om vi nok kunne tenke oss enda sterkere tiltak for å få ned farten i Grefsenkollveien, er det opplagt at det foreslåtte vil hjelpe. Styret vil vurdere om vi skal gi ytterligere innspill i prosessen.

Oslo, mai 2017

Styret