6 jan 2019

Brudd i offentlig vannledning førte til at vannet ble borte i sameiet

Lørdag 05.01.19 klokken 17.00 forsvant vannet i blokka. Det viste seg ganske raskt at dette gjaldt hele Grefsen-området.

Det kom etter en tid SMS-melding til områdets beboere fra Vann- og Avløpsetaten om at vannet når det kom tilbake måtte kokes til drikking. Grunnen til dette er at når det en tid ikke har vært vann i rørene, kan det bli innsug når det kommer tilbake, og dette kan trekke bakterier inn i vannet. Dette forsvinner etter en tid.

Det har vært litt varierende trykk på vannet i dag søndag, men det virker nå som om trykket har normalisert seg.

Vann- og Avløpsetaten har nå (kl. 14.30) meldt at vannet igjen er trygt å drikke.

Oslo, 06.01.19
Styret