13 nov 2018

Brannalarm i dag (13.11)

Brannalarmen viste seg å være utløst av noe røykutvikling fra en bil i K2

I dag (13. november) ca. kl. 17.15 gikk brannalarmen i blokka. Brannvesenet ble tilkalt, og kom meget raskt. Det viste seg å være en bil i K2, der lekkasje i kjølesystemet hadde forårsaket noe røykutvikling og varmgang.

Det virket som om de fleste beboere evakuerte blokka i løpet av relativt kort tid etter at alarmen gikk, og de kunne vende tilbake til sine leiligheter etter at alt var avklart av brannvesenet.

Vi kunne også konstatere at trykksettingsviftene, som skal sørge for overtrykk i trappeoppgangene (og dermed at ikke røyk siger inn her) ble igangsatt da alarmen gikk, og at dette nå fungerer etter intensjonene.

Generelt bør alle sette seg inn i branninstruksen for sameiet.

Oslo, 13.11.18
Styret