Betydelige skader på pussen på ytterveggene er reparert

Det viste seg å være langt mer puss-skader enn antatt.

Da sameiet inngikk kontrakt med Regnbuen om maling av vinduer, lå det også i kontrakten avtale om reparasjon av skader på pussen på nordveggen av bygningen.

Det kom imidlertid etter hvert inn meldinger fra andre beboere om mindre skader ved deres leiligheter, og det viste seg etter noen tid at det var betydelige skader på pussen nederst på nesten hele vestveggen.

Styret innhentet to tilbud på reparasjon av disse skadene, og inngikk avtale med det firmaet som ga lavest tilbud.

Skadene er nå reparert, og det kan konstateres at de totale utgifter til reparasjon av puss-skader vil være ca. NOK 140.000.

Oslo, 24.10.16
Styret