29 jan 2019

Årsmøtet 2019

Årets årsmøte avholdes på Trollvannstua

Årsmøtet (sameiermøtet) avholdes

       torsdag 4. april 2019 klokken 18.00,

på Trollvannstua.

Forslag som sameierne ønskes behandlet i årsmøtet må sendes til styret innen 15. februar 2019.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av årsmøtet må det:

  • gå klart frem at saken ønskes behandlet av årsmøtet
  • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over.

Forslag sendes til styreleder i Grefsentoppen Boligsameie:
Thor Johnsrud
Grefsenkollveien 21
0490 Oslo

E-post: thojohn6@online.no

Vennlig hilsen
Styret